Disclaimer

Disclaimer

Alle informatie op deze site (www.delampenman.nl) is gemaakt en bijgewerkt in goodwill. Ik kan de nauwkeurigheid, resultaten en betrouwbaarheid van alle informatie op deze website niet garanderen. Evenals voor alle links die naar www.delampenman.nl verwijzen

Deze website is eigendom van Remco van den Burg / de Lampenman. De toegang tot of het gebruik van deze website is ondergeschikt aan de onderstaande gebruiksvoorwaarden (GV). Door deze website te betreden of te gebruiken stemt u in met de gebruiksvoorwaarden. Bent u het niet eens met de gebruiksvoorwaarden, dan mag u deze website niet betreden.

Gebruiksvoorwaarden

De volledige inhoud van deze website en het eigendom van de Lampenman.nl worden beschermd door het auteursrecht. Zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de Lampenman.nl is het strikt verboden de inhoud te kopiëren, behalve voor niet-commercieel individueel gebruik; ook daarna mag de inhoud niet worden gekopieerd, gereproduceerd of op enige andere manier worden herverdeeld.

Met uitzondering van andersluidende bovenstaande bepaling is het verboden informatie, tekst of documenten op deze website of eender welk deel daarvan in elektronische of gedrukte vorm te kopiëren, laten zien, downloaden, verdelen, wijzigen, reproduceren, opnieuw publiceren of doorzenden, en om afgeleid werk te maken gemaakt met de afbeeldingen, tekst of documenten op de website. Elke kopie van dit document of een deel daarvan moet dit bericht over copyright en alle andere kennisgevingen over eigendom vermelden.

Copyright

De volledige inhoud van deze website en het eigendom van deLampenman.nl worden beschermd door het auteursrecht. Zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van delampenman.nl is het strikt verboden de inhoud te kopiëren, behalve voor niet-commercieel individueel gebruik; ook daarna mag de inhoud niet worden gekopieerd, gereproduceerd of op enige andere manier worden herverdeeld. Onder voorbehoud van andersluidende bovenstaande bepaling is het verboden informatie, tekst of documenten op deze website of eender welk deel daarvan in elektronische of gedrukte vorm te kopiëren, laten zien, downloaden, verdelen, wijzigen, reproduceren, opnieuw publiceren of doorzenden, net als om afgeleid werk te maken gemaakt met de afbeeldingen, tekst of documenten op de website.

Elke kopie van dit document of een deel daarvan moet dit bericht over copyright en alle andere kennisgevingen over eigendom vermelden.

Schade

Door deze website te betreden, gaat u ermee akkoord delampenman.nl te vergoeden voor alle schade die voortvloeit uit eender welke inbreuk die u begaat op deze gebruiksvoorwaarden.

Inhoud

Elke actie die wordt ondernomen met de informatie op delampenman.nl, is uitsluitend op eigen risico. Daarom kan ik niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies of schade als gevolg hiervan.

Voor zover maximaal toegestaan door de toepasselijke wetgeving, sluiten we alle verklaringen, garanties en voorwaarden met betrekking tot onze website en het gebruik van deze website uit. Niets in deze disclaimer zal:

  • Onze of uw aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel beperken of uitsluiten;
  • Onze of uw aansprakelijkheid voor fraude of frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken beperken of uitsluiten;
  • Onze of uw verplichtingen beperken op een manier die niet is toegestaan onder de toepasselijke wetgeving; of
  • Sluit onze of uw verplichtingen uit die mogelijk niet worden uitgesloten onder de toepasselijke wetgeving.

Delampenman.nl streeft ernaar om alleen nauwkeurige en nuttige links te bieden. Echter heb ik geen controle over wijzigingen in de inhoud van de website waarnaar de links zijn gelinkt, en daarom kunnen links en de inhoud die het biedt niet als aanbevelingen worden beschouwd.

Alle links impliceren ook geen enkele vorm van goedkeuring van de zijde van delampenman.nl.

De beperkingen en verbodsbepalingen in deze sectie en ergens anders in deze disclaimer: (a) zijn onderworpen aan de voorgaande paragraaf; en (b) alle verplichtingen regelen die voortvloeien uit de disclaimer, met inbegrip van contractuele verplichtingen, onrechtmatige daad en wegens schending van de wettelijke plicht. Zolang de website en de informatie en diensten op de website gratis worden aangeboden, zijn wij niet aansprakelijk voor verlies of schade van welke aard dan ook.

Gelinkte websites

Delampenman.nl is niet verantwoordelijk voor disclaimers of andere verklaringen van de websites en de inhoud ervan, gelinkt op delampenman.nl

Deze disclaimer bijwerken

Delampenman.nl kan deze disclaimer of andere verklaringen af en toe bijwerken zonder voorafgaande kennisgeving.
U bent ervoor verantwoordelijk om af en toe de huidige bijgewerkte versie te controleren om bekend te zijn met eventuele wijzigingen

Wanneer een bepaling van deze gebruiksvoorwaarden onwettig, nietig of niet afdwingbaar is, dan wordt deze bepaling geacht niet te bestaan en doet ze geen afbreuk aan de geldigheid en afdwingbaarheid van alle overige bepalingen. De lampenman behoudt zich het recht voor de gebruiksvoorwaarden bij te werken en de inhoud van haar website altijd aan te passen.